Kalite Politikamız;

  • Ürün ve hizmetlerimizin müşteri şartlarına uygunluğu ve müşteri memnuniyetinin artırılması,
  • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu ile şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi,
  • Ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuatlara tam uyumun sağlanması,
  • Risk ve fırsatları değerlendirme bakış açısı ile iş süreçlerimizi gözden geçirerek, performansımızı geliştirecek yaklaşımların uygulanması,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda, veri yönetimi ile dijital araç ve çözümleri de kullanarak iş süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
  • Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın kalite bilincinin artırılması,

yönündeki ilke ve faaliyetlerimizi diğer yönetim sistemlerimiz ile bütünleşik bir şekilde yöneterek, sektörümüzde lider bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.


Değerlerimiz;

Gelecek ve sonuç odaklılık

Eylemlerimiz sonuç odaklıdır. Bu, geleceğimizi güvence altına almamızı sağlıyor. Ayrıca şirketin ve vakfın sosyal sorumluluk inisiyatifleri için sağlam bir temel oluşturuyor.

Sorumluluk ve sürdürülebilirlik

Toplum ve çevre için özenli ve sorumlu bir şekilde hareket ediyoruz.

İnsiyatif ve kararlılık

İnsiyatif alarak hareket ediyor, girişimci olarak attığımız adımların sorumluluklarını alıyor ve hedeflerimizin peşinden kararlılıkla gidiyoruz.

Açıklık ve güven

Önemli şirket konularının iletişimini zamanında ve açıklıkla yapıyoruz. Böylece güvene dayalı bir işbirliğinin temelini oluşturuyoruz.

Adil davranış

Çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza adil bir şekilde yaklaşıyor ve bu adil yaklaşımı kurumsal başarımızın temel taşı olarak görüyoruz.

Güvenilirlik, inandırıcılık ve yasalara uygunluk

Sadece yerine getirebileceğimiz sözler veriyor ve vaat ettiklerimizi görevimiz olarak görüyoruz. Tüm iş ilişkilerimizde yasalara uygun hareket ediyoruz.

Çeşitlilik

Çeşitliliğin getirdiği zenginliğin değerini biliyor ve başarımızın kaynağı olarak görüyoruz.